شيوه نامه ارسال مقالاتNotice: Undefined index: _systemPageGUID in D:\Websites\LocalUser\plaw.ir\www\library\cfile.php on line 3070


چکيده مقالات بايد به زبان فارسي در محيط نرم‌افزار2003  Word و بر اساس جدول اندازه و نوع قلمها (جدول (1))، تايپ و از طريق بخش ارسال مقالات سايت حقوق عمومي به دبيرخانه همايش ارسال گردد.

 

شيوه نامه نگارش:

-        اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتي متر انتخاب شود.

-        مقالات به صورت يك‌ستوني تهيه مي شود.

-        اندازه و نوع قلم‌هاي فارسي مورد استفاده براي تمامي مندرجات اعم از جداول و متن و... قلم Mitra با فونت 13 و براي تيترها به صورت بولد (bold) باشد.

-        براي قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چکيده) يک واحد کمتر از اندازه قلم فارسي درهرموقعيت مورد استفاده، خواهد بود.

-        فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولي (Single) است.

 

شيوه نامه ارجاع‌دهي:

شيوه ارجاع دهي منابع در اين مقالات، بايد بصورت درون متني و بشکل زير باشد:

مثلاً:     ارجاع فارسي: (شهابي، 1378، ص154)        ارجاع انگليسي: (Miller, 1994, p.13)

توضيحات کامل مشخصات مربوط به هر منبع در قسمت مراجع در انتهاي مقاله بيايد.

-        توضيحات و معادل‌هاي انگليسي بايد بصورت پاورقي و در زير همان صفحه بيايد. [1]

-        مراجع: همه منابع و مراجع مورد استفاده در مقاله بايد در قالب يکي از موارد زير و با رعايت ترتيب مشخص شده بيايد.

مراجع

[ 1 ]

نام خانوادگي، نام (مؤلفان و مترجمان)، (سال انتشار به عدد)؛ عنوان اصلي کتاب: عنوان فرعي کتاب (جزئيات عنوان کتاب در صورت وجود داخل هلالين)، نام ساير افراد دخيل در تأليف يا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ويرايش.

[2]

نام خانوادگي، نام؛ نام خانوادگي و نام مؤلف دوم؛ مؤلف سوم؛ (سال انتشار به عدد) عنوان مقاله به صورت پررنگ و داخل گيومه”، نام کامل مجله، شماره دوره يا جلد، شماره مجله، شماره صفحات.

[3]

نام خانوادگي، نام مجري؛ (سال انتشار به عدد) عنوان طرح پژوهشي به صورت پررنگ، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده.

[4]

Book authors’ names;(Date of publish) Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher.

[5]

 

Authors’ names separated by comma-dots; (Date of publish) “The Paper Title in Italic Times New Roman 10pt”, Paper Address, Publishing Place, paper page.

[6]

Authors’ names separated by comma-dots; (Date of publish) “Internet Article Title in Italic Font”, Chapter or Section Name or Number, Complete URL address, Page Number (p.p.), (Article Language, if not in English).


 

نکات مهم:

-        مبناي تعداد صفحات مقاله، بر اساس صفحات 300 کلمه‌اي خواهد بود.

-        مقاله کامل کساني که چکيده مقاله آنان پذيرفته شده است حداکثر در 25 صفحه (7500 کلمه همراه با منابع و...) (همراه با مقدمه، چکيده، نتيجه، نکات راهبردي و منابع و مآخذ) تا تاريخ مقرر به دبيرخانه همايش ارسال گردد.

-        مقاله ارسالي در هيچ نشريه و همايش چاپ يا ارائه نشده باشد.

-        مقالات پذيرفته شده در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.

-        ذکر مشخصات، نشاني نويسندگان و درج واژه‌هاي کليدي الزامي است.

-        نشاني کامل نويسندگان شامل محل کار و پست الکترونيک در زيرنويس صفحه اول نوشته مي‌شود. مشخصات انگليسي مؤلفان مقاله مي‌تواند زير اسامي آنان و پيش از چکيده انگليسي درج شود.

-        تهيه و درج چکيده به زبان انگليسي نيز ضروري است.

 [1]  محل قرار گرفتن توضيحات يا معادل‌هاي انگليسي

الحاقات
دانلود
اندازه :48 كيلوبايت
پسوند : doc
Powered By 213.ir